Utlysning ledamöter i SFS internationella kommitté, Komit

Vi söker tre ledamöter till SFS internationella kommitté Komit som är SFS röst i den internationella utbildningspolitiska debatten. Komit består av fyra ledamöter, inklusive en av SFS presidialer som leder arbetet, och svarar till SFS styrelsen.
Ledamöter i Komit har till uppdrag att representera SFS internationellt på formella arrangemang anordnade av European Students’ Union, ESU, och Nordiskt Ordförande møte, NOM, men även i informella sammanhang kopplade till det
internationella arbetet. Komits arbete går att följa genom internationella rapporter till SFS styrelsemöten samt på SFS hemsida och sociala medier.

Om uppdraget
SFS representerar Sveriges studenter i internationella sammanhang. Till sin hjälp har SFS styrelse en kommitté som bistår med representation i internationella kontexter. På nationell nivå kan Komit representera SFS i diskussioner kring implementering och påverkansarbete av internationella studentpolitiska frågor genom möten och konferenser.
SFS är som organisation medlem i European Students’ Union, ESU, vilket är en paraplyorganisation med 45 nationella studentorganisationer. ESU representerar ca 20 miljoner studenter från 40 länder. Möten sker två gånger per termin.

Ledamöter och mandatperiod
SFS söker tre ledamöter om två olika mandatperioder. Just nu söker vi:

● Två ledamöter från och med 2021-07-01 till och med 2022-06-30.
● En ledamot från och med 2021-07-01 till och med 2023-06-30

Förväntningar och åtaganden
Komits arbete varierar över året med ökad aktivitet i samband med de formella mötena. Det kan under kortare perioder, upp till en vecka, vara mer intensivt och tidskrävande samt med viss tid förlagd utomlands.

Nominering och ansökan
Nominering av ledamöter ska ske av en medlemskår, medlem i medlemskår eller styrelseledamot i SFS. Nomineringen ska innehålla:
● Kandidatens personliga brev med en motivering till varför personen är intresserad av uppdraget samt kommentar till vilka kluster/politikområden
personen har erfarenhet eller intresse av. ● Kandidaten ska ange för vilken/vilka mandatperiod/er uppdraget söks.
● Kandidatens CV som beskriver de formella meriterna i form av utbildning, arbetslivserfarenhet samt andra för uppdraget relevanta meriter inklusive förtroendevalda uppdrag.
● Kandidatens kontaktuppgifter: telefonnummer och e-postadress.
● Eventuella kontaktuppgifter till ansvarig för nomineringen.

Om ovanstående kriterier inte är uppfyllda kommer nomineringen inte att bedömas.
Nomineringen (med ovanstående information) ska vara SFS tillhanda senast
tisdagen den 3 maj kl. 09:00 och skickas till: [email protected] Märk mailet med
“Ansökan/Nominering: Komit”. Läs mer om uppdraget i bifogad fil: