Möte med bostadsbidragsutredning

Inför mötet skrev vi ett inspel till utredningen. I inspelet beskriver vi vilka problem studenter upplever att bostadsbidraget har idag, baserat på en tidigare undersökning. Vi ger några förslag på hur bostadsbidraget kan utvecklas och göras mer tillgängligt. Vi har också uppmanat utredningen att undersöka ifall bostadsbidraget för studenter skulle kunna administreras av CSN istället för Försäkringskassan.

Vi är glada över att utredningen verkar ta studentperspektivet på allvar. Studenter utgör ungefär 10 % av de som tar bostadsbidraget, och då finns det ändå ett stort mörkertal av studenter som av olika anledningar inte söker bidraget trots att de har rätt till det. Först i oktober 2020 ska utredningen redovisa sitt uppdrag. Vi ser fram emot förslag som gör att fler studenter kan få ekonomin att gå ihop.