Nya SFS-ordföranden är ”en riktig utbildningsnörd”

I intervjun med Camilla Georgsson diskuteras många olika frågor bland annat socialförsäkringen och utomeuropeiska studenter

STUDENTORGANISATIONERNA vet av tradition att utnyttja medial nyhetstorka för att få genomslag för sina frågor. I år fick ”Studerande och socialförsäkring”, en underlagsrapport till socialförsäkringsutredningen inte bara genomslag utan också snabb och positiv respons från biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni som konstaterade att SFS gjort ett gediget arbete kring problem som, enligt ministern, bör tas på allvar.
SFS-rapporten tar upp sådant som att den som studerar utan att ta studiemedel inte har rätt till sjukförsäkring och att det inte går att kombinera deltidsstudier (studiemedelsfinansierade) med deltidssjukskrivning. Sommaren är också säsong för den årligt återkommande mediala uppmärksamheten kring bristen på studentbostäder. – Vad vi kan konstatera är att olika studentkårer gör beundransvärda insatser, kårer och enskilda studenter ser till att det trots allt löser sig, på något sätt.
– Vilket är ett problem då det innebär att politiker slipper allt ansvar, vill man ha studenter i högskolan måste man också se till att de har någonstans att bo.

EN ANNAN AKTUELL studentfråga är resultatet av införandet av avgifter för utomeuropeiska studenter, vilket som förväntat innebär att antalet sökande minskat. 
– Men det vore inte konstruktivt från vår sida att bara konstatera vad-var-det-vi-sa, utan också fortsätta att jobba för ordentliga stipendier, eftersom det av flera skäl är väsentligt att studenter från många länder kommer hit.
Camilla Georgsson har själv gått en kurs med mastersstudenter från många delar av världen.
– Därför har jag personlig erfarenhet av hur viktigt det är att få andras perspektiv på studier och utbildning.
– Man borde också tänka på sådant som att den som pluggar i Sverige fungerar som ambassadör. Kanske blir också studenten chef för ett företag i sitt hemland och väljer att importera svenska varor.
En central fråga för SFS är kvalitet i grundutbildningen.
– Den frågan släpper vi inte så lätt, jag är väldigt, väldigt engagerad.
Förutom behov av ökade resurser exemplifierar hon ”kvalitet” med lärarkontakt, stöd under utbildningen, högskolepedagogisk utbildning för lärare samt forskningsanknuten utbildning.
– För mig är också breddad rekrytering en hjärtefråga, men universitet och högskolor ska inte bara attrahera utan också få igenom alla studenter till examen, vilket kan handla om allt från språkverkstäder till god kontakt med arbetsmarknaden.
– Samtidigt är kvalitetsfrågan svår och komplex, med risk för att man istället för att lösa problemen enbart pekar ut studenter som ”illa rustade”.