Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:9) om bilagan till examensbevis och om allmänna råd

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på UHR:s förslag om ändring i UHRFS 2013:9 om bilagan till examensbeviset, och om allmänna råd.

SFS har inga invändningar mot förslagen.