Universitets- och högskolerådet (UHR)

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Remissvar UHR Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2015:3) om högskoleprovet

SFS anser att de föreslagna ändringarna är mer omfattande än nödvändigt. I nuläget är föreskrifterna det enda allmänt tillgängliga dokument som beskriver hur högskoleprovet ska genomföras. Förslaget att stryka stora delar som beskriver genomförandet, medför att det blir svårare för provdeltagare och andra intressenter att veta vad de kan förvänta sig. Transparensen och rättssäkerheten minskar, vilket konsekvensutredningen inte har tagit hänsyn till. SFS ser en risk att förslaget öppnar för fler förändringar i genomförandet mellan olika provtillfällen utan att sådana förändringar behöver förankras med intressenter. SFS föreslår att endast de nödvändiga förändringarna av föreskriften genomförs och att UHR avstår från att genomföra de ytterligare ändringsförslag som innebär en större omarbetning.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Enkät med anledning av regeringsuppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på UKÄ:s enkät med anledning av regeringsuppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

UHR:s Föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits att lämna synpunkter på remissen av Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen.