Inspel: Uppdrag till Boverket att analysera risker för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden