Remiss av Promemoria Ändringar av det statliga investeringsstödet till bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus