Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg

SFS har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet.