SFS bostadsrapport 2016 – 11 städer på den röda listan

sfs_bostadsrapport_2016

– Det är för tidigt att säga men bostadsbristen för studenter har kanske, kanske nått sin kulmen när vi ser att antalet städer på den gula och gröna listan marginellt ökar och studentkårerna rapporterar om ökad nyproduktion. Samtidigt ligger hyrorna för nyproduktion på en fantasinivå, säger Caroline Sundberg som är ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Det finns två positiva förändringar i listorna jämfört med förra årets bostadsrapport: Karlstad har gått från röd till gul och Sundsvall har gått från gul till grön. Men fortsatt toppas den röda listan av de traditionella lärosätesorterna Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Även mindre städer har bostadsbrist för studenter och hänger kvar på listan över röda städer. Situationen har exempelvis förvärrats i Karlskrona och Skövde.

Planerad nyproduktion är i sin linda på många av de undersöka orterna, men studentkårerna larmar för att hyressättningen av nya studentbostäder är för hög för att en student med CSN på 9 904 kr ska klara av den.

I årets rapport har även själva förmedlingen av studentbostäder och kösystem kartlagts på de undersökta orterna. Bara två av orterna, Falun och Linköping, lever upp till vad SFS bedömer som transparenta kösystem med ett varierat utbud av bostäder. 

Caroline Sundberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS), är oroad över resultatet.

– Ett tryggt boende behövs för att vi studenter ska kunna fokusera fullt ut på våra studier och inte lägga energi på att bevaka krångliga köer, leva med korta andrahandskontrakt och gå runt med en gnagande oro över framtiden.

– Vi behöver tillgång till en bostad i samband med terminsstarten och förmedlingen av studentbostäder är en nyckel till att vi ens ska kunna kvalificera oss för en. Förmedlingen måste vara transparent för att alla studenter, på lika villkor, ska få tillgång till de studentbostäder som finns.

I samband med lanseringen av rapporten presenterar SFS två lösningsförslag för ett ökat byggande som studenter har råd med:

 • Ansvaret för bostäder behöver tydligare fördelas mellan kommuner, statliga myndigheter och kanske även länen. Ekonomiska styrmedel är en väg att gå för ett ökat ansvarstagande.
 • Alla partier måste inse att bostadsbyggande kostar och att studenter inte har råd med dyr nyproduktion. Höj bostadsbidraget i väntan på långsiktiga samarbetssprungna
 • investeringar i bostadsmarknaden.

  Mer information om SFS bostadsrapport 2016

  SFS bostadsrapport 2016 bygger på en rundringning till 33 studentkårer och bostadsbolag inför höstterminens början. I årets rapport får 11 städer rött ljus med anledning av att nya studenter inte kan räkna med att få en bostad under det närmaste halvåret. I 16 städer kommer nya studenter att kunna få en bostad under sin första termin. På sex orter kan nya studenter känna sig säkra på att få ett boende inom en månad. SFS gröna lista utgörs av Trollhättan, Karlshamn, Skellefteå, Piteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

  Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

  Kontakt

  För kommentarer kontakta Anna Wallgren, press- och kommunikationsanvarig (vik)

  Telefon: 076-544 01 09

  E-post: [email protected]