SFS Bostadsrapport 2018 är här

br18-delningsbild-square-2

12 studentstäder rödlistas i SFS bostadsrapport

Uppdatering: SFS släpper en ny bostadsrapport måndagen den 26e augusti 2019. Håll utkik på sfs.se och vår Facebooksida för mer info, eller maila kommunikatör Leo Nyström på [email protected] 

Idag släpper Sveriges förenade studentkårer sin årliga bostadsrapport. Rapporten visar att den stora majoriteten av studenter möter en otrygg bostadsmarknad när de börjar studera. Dessutom presenteras statistik över boendekostnader för studenter

Ladda ner SFS Bostadsrapport 2018.

 

Bostadssituationen för Sveriges studenter ser i stor utsträckning ut som föregående år. 7 av 10 studenter bor i en rödlistad stad, vilket är en liten förbättring från förra året. Den stora majoriteten av studenterna möter dock en svår situation när de söker bostad och utvecklingen måste ske snabbare.

”Tyvärr är bostadssituationen ungefär lika dålig som förra året. Endast 10 % av Sveriges studenter möter en bostadsmarknad som ger rätt förutsättningar för att studera. Vi är nu oroade för hur situationen kommer utvecklas när högskolan byggs ut eller när vi går in i nästa lågkonjunktur.”

Visby och Jönköping går från gulmarkerade till röda i år. Båda städerna låg på gränsen mellan en gul och röd markering förra året och vi kan i år se att det definitivt tar mer än en termin för alla studenter att få en bostad.

”Skillnaderna mellan att vara en röd eller gul stad kan ibland vara väldigt liten. Det är viktigt att påpeka att bostadssituationen för de studenter är bristfällig även i gula städer, vilket blir väldigt tydligt i dessa två fall”, säger Jacob Adamowicz

Tre städer går från röda markering till gul. I Malmö, Falun och Örebro går det i år lite snabbare att få bostad i år. Fler bostäder och goda samarbeten mellan de lokala aktörerna gör att situationen har förbättrats någorlunda i dessa städer.

 

Årets rapport innehåller även statistik om hyreskostnader för studenter. Många studenter betalar idag höga hyror och nyproduktionen är dyr. Trots detta används bostadsbidraget sällan av studenter och de som använder det blir ofta återbetalningsskyldiga.

”Vi ser att många har hyror som är långt över vad som är rimligt för att få ekonomin att gå runt. Dessutom har nyproduktionen höga hyror vilket gör att hyrorna kommer öka när bostadsbristen byggs bort. Här krävs det politiska lösningar för att föräldrarnas plånbok inte ska vara en förutsättning för studier.”

 

Mer information om SFS bostadsrapport 2018

SFS bostadsrapport 2018 bygger på en rundringning till studentkårer och bostadsbolag inför höstterminens början. Sammanlagt 33 studentstäder bedöms utifrån hur de kan erbjuda studenter en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden. I årets rapport får 12 städer rött ljus med anledning av att nya studenter inte kan räkna med att få en bostad under det närmaste halvåret. I 12 städer tar det mindre än ett halvår, men en del av bostäderna är dyra eller har andra brister. I 9 städer kan studenter räkna med att få en trygg bostad inom en månad.