SFS svar på remissen Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform

img_0552

Den 25 juni i år skickades departementsskriften Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet, ut på remiss. 

SFS har varit mycket kritiska både till processen vid framtagandet av departementsskriften och till själva innehållet som i många delar är bristfällig. Denna kritik har framförts vid ett flertal tillfällen:

Dagens arena: Erik Arroy intervjuas med anledning av förslaget om privatiserad högskola.

P3 Nyheter: Varken studenter eller fack vill privatisera högskolor

Den 24 oktober meddelade regeringen att förslaget ska utredas vidare

DN: Erik Arroy kommenterar beslutet att det blir en fortsatt utredning.

Erik Arroy i panel

Bild: Erik Arroy i paneldebatt på SULF-konferensen om högskolestiftelser den 13 september i år.

Departementsskriften har gått på internremiss till SFS 51 medlemskårer som har bidragit med sina åsikter till SFS remissvar.