SFS: ”Vi har inte råd att ta betalt.”

SFS skriver bland annat att de nya avgifterna på högskolan utestänger en stor grupp studenter samtidigt som behovet av spetskompetens och internationalisering aldrig varit större. Dessutom hotas vissa tekniska utbildningar när antalet utomeuropeiska studenter nu minskar drastiskt, skriver företrädare för Sveriges förenade studentkårer.

Den högre utbildningen är central för Sveriges samhällsutveckling och vår internationella konkurrenskraft. Högre utbildning måste vara en del av samhället och vara tillgänglig för alla. Därför anses Sveriges förenade studentkårer, SFS, att den svenska utbildningen ska vara avgiftsfri för alla.

 

Läs debattartikeln