Sök till funktionärer till SFSFUM

Observera att ansökningstiden är förlängd till 27 mars.

SFS fullmäktige är Sveriges största studentpoltiska möte och över 300 delegater från SFS medlemskårer närvarar. För att fullmäktige ska bli så bra som möjligt söker vi nu:

  • 4 Mötesordförande
  • 4 sekreterare
  • 10 torgfunktionärer
  •  2-3 inkluderingsfunktionärer

Deadline för ansökan är den 27 mars.

Läs mer om uppdragen i bilagorna nedan. 

Ansökningar skickas till [email protected] Märk mailet med rubriken: Ansökan funktionär SFSFUM 2019: [Typ av funktionär].

För inkluderingsfunktionärer finns det inte en utförlig uppdragsbeskrivning eftersom uppdraget kommer utvecklas fram till fullmäktige i samtal mellan de valda, styrelsen och medlemskårerna. Inkluderingsfunktionärernas övergripande ansvar är att arbeta för att SFSFUM ska vara ett jämlikt möte där alla deltagare upplever att de har samma förutsättningar att delta och påverka. Inkluderingsfunkionärerna ska bidra till ett jämlikt och tillgängligt möte, där alla inkluderas. 

Om du har några frågor kontaktar du Daniel Lindblom via [email protected]