Svaga utbildningssatsningar i den rödgröna budgeten

– Vi ser med glädje att det finns intentioner att som ett prioriterat område stärka den högre utbildningen, det är absolut nödvändigt för vår framtida välfärd. Ett stort antal nya platser samt resurser för utbildningskvalitet och mer lärarledd tid finns i budgeten. Dock ser vi tyvärr att nivån på kvalitetssatsningen är för låg, även om den följer samma successiva ökningsförslag som SFS föreslagit. Här måste våra politiker våga satsa mer, säger Klas-Herman Lundgren ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Förutom kvalitetssatsningen finns i budgeten förslag på en ökning av utbildningsplatser med cirka 40 000 år 2011 och med nästan 30 000 år 2012. I budgeten nämns därtill glädjande satsningar på att förbättra bostadssituationen för studenter och unga. Helt frånvarande är oväntat satsningar på studiemedlet trots tidigare löften från alla de rödgröna partierna, med stora förslag på höjningar från Miljöpartiet och Vänsterpartiet och riktade satsningar från Socialdemokraterna. Inget nämns gällande satsningar på hur ett oberoende starkt studentinflytande ska säkras i framtiden.

– I budgeten nämns ingenting gällande ett förstärkt studiemedel så att alla studenter oavsett bakgrund och livssituation ska kunna studera. Det är oväntat då alla partierna haft någon typ av löfte angående detta. Därtill nämns ingenting gällande hur ett oberoende studentinflytande ska säkras i framtiden, vi hoppas få höra mer om dessa viktiga områden framöver, säger Klas-Herman Lundgren.

Pressbilder finner du här: http://www.sfs.se/node/154