Tungt lånelass för studenter

–Bostadssituationen är väldigt svår eftersom det finns för få hyresrätter, vi ser hur fler väljer att bo hemma hos sina föräldrar.

SFS arbetar för att hälften av studiemedlen ska utgöras av bidrag och hälften av lån.

–Alla ska ha lika möjlighet att studera, dessutom är utbildning en investering för samhället och då måste också skuldbördan för individen vara rimlig, säger Camilla Georgsson.

Läs artikeln