Valet av nästa presidium och styrelse börjar nu!

SFSFUM 2020
SFSFUM 2020

Följande uppdrag går att nominera kandidater till: 

 • SFS presidium
 • Ledamöter i SFS styrelse
 • SFS verksamhetsrevisorer
 • Ledamöter i SFS valberedning

Klicka här för fullständig information på svenska. Click here for complete information in english. Båda dokumenten innehåller fullständig information inklusive beskrivning av uppdragen, kravprofil samt hur nomineringsprocessen går till.

Valbarhet och nomineringsrätt 

Enligt SFS stadga är alla nominerade valbara till förtroendeuppdrag inom SFS. Valberedningen har i bifogade dokument beskrivit egenskaper, erfarenheter och annat som vi ser som lämpliga för de olika förtroendeuppdragen. Observera att inget av detta är absoluta krav för att nomineras, kandidera eller att bli valberedningens förslag.

Rätt att nominera har: 

 • SFS medlemskårer 
 • Fullmäktigeombud vid det sammanträde som valet ska ske 
 • Ledamot i SFS styrelse 
 • Ledamot i SFS doktorandkommitté 2 
 • Ledamot i SFS valberedning 
 • Grupp om minst tio medlemmar i en medlemskår 

De medlemskårer som redan har utsett ombud till SFS fullmäktige uppmanas att vidarebefordra denna nomineringsanmodan till de utsedda ombuden. 

Nominering 

 • Nomineringen ska innehålla följande information: 
 • Namn och kontaktinformation (telefonnummer och e-postadress) för den nominerade personen 
 • Vilken eller vilka förtroendeuppdrag som personen blir nominerad tillNamn och kontaktinformation (telefonnummer och e-postadress) till den/de som nominerar. 

Nomineringen skickas via Google-Formulär till Valberedningen senast den 12 februari kl 23.59. Inkommen nominering bekräftas av valberedningen med e-post senast den 15 februari kl 23.59 och samtidigt tillfrågas den nominerade kandidaten att skicka in kompletterande information i enlighet med separata dokument. Inkomna personuppgifter behandlas i enlighet med SFS Policy för personuppgifter. Vid frågor kontakta gärna SFS Valberedning via mail till [email protected]