13 studentstäder rödlistas i SFS bostadsrapport

nyhetsbild_bostadsrapport

Ladda ner: SFS bostadsrapport 2017 som pdf.

 

Bostadssituationen för nya studenter i Falun och Halmstad är sämre än förra året. I båda städerna ökar antalet studenter, men bostadsbyggandet har stått still.


– När studenterna blir fler måste bostäderna bli fler. Det är enkel matematik. Inte minst måste kommunerna ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. Andra kommuner har redan visat att det går, säger SFS vice ordförande Jacob Adamowicz.


Gävle, Västerås och Östersund går från gulmarkerade till gröna i år. En förklaring är att alla tre städer har sett nytillskott av bostäder. För att bli grönmarkerade behöver de också visa att studenter kan få en rimlig hyra i relation till sin inkomst. Dessa städer visar alltså att det går att bygga med rimliga hyror.


– De städer som nu blir grönmarkerade är städer där studenter tidigare har haft problem att hitta bra bostäder. De här städerna visar att det med konkret handling går att föra utvecklingen i rätt riktning. Det går inte att tro att bostadsbrist försvinner av sig själv, säger Jacob Adamowicz.

 

Årets rapport innehåller även statistik om investeringsstödet för studentbostäder. 90 % av stödet går till rödmarkerade städer som Malmö, Stockholm och Örebro.


– Vår sammanställning visar att investeringsstödet går till de städer som behöver det mest. Det byggs därför på rätt ställen och med investeringsstödet blir hyrorna någorlunda rimliga, säger Jacob Adamowicz.

 

Årets rapport innehåller även en uppföljning av villkoren i hyresavtalen för studentbostäder. Den visar att många studenter får felaktig information om vilka rättigheter de har som hyresgäster i studentbostad.


Mer information om SFS bostadsrapport 2017

SFS bostadsrapport 2017 bygger på en rundringning till studentkårer och bostadsbolag inför höstterminens början. Sammanlagt 33 studentstäder bedöms utifrån hur de kan erbjuda studenter en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden. I årets rapport får 13 städer rött ljus med anledning av att nya studenter inte kan räkna med att få en bostad under det närmaste halvåret. I 11 städer tar det mindre än ett halvår, men en del av bostäderna är dyra eller har andra brister. I 9 städer kan studenter räkna med att få en trygg bostad inom en månad.

 

Ladda ner: SFS bostadsrapport 2017 som pdf.

 

För kommentar:

Jacob Adamowicz

Vice ordförande SFS

Telefon: 076-544 01 09

E-post: [email protected]

 

För frågor om rapportens genomförande och innehåll:

[email protected]