SFS lämnar synpunkter på Tillträdesutredningen

img_0267

SFS ordförande Caroline Sundberg lägger remissvaret på lådan.

Som vi redan bloggat om är SFS överlag positiva till Tillträdesutredningens förslag. Då skrev vi också att vi skulle återkomma med en mer utförlig kommentar i form av ett remissvar. Idag var det dags att skicka in.

Sammanfattningsvis har vi kompletterat våra lovord med viss kritik. Vår kritik gäller bland annat de lokalt beslutade urvalsgrunderna. Det förslaget är bra, men hade kunnat vara ännu bättre. Vi är även kritiska till att lämplighet för ett yrke även fortsättningsvis kan bli avgörande för behörighet till en utbildning. Akademiska utbildningar går att använda till mer än ett specifikt yrke, menar vi. Klicka här för att läsa hela remissvaret.