SFS önskelista och julhälsning 2016

sfs_onskelista_julen_2016

Helene Hellmark Knutsson (S) minister för högre utbildning och forskning, vi, Sveriges studenter, har varit snälla och kämpat hårt även i år. Det vi önskar oss mest i julklapp är:

  • Alla Sveriges studenter har en utbildning som vilar både på en stark pedagogisk och vetenskaplig grund.
  • Det finns tillräckliga ekonomiska resurser som genom ett nytt tilldelningssystem sätter studenters lärande i centrum.
  • Avgiftsfritt för alla individer i vårt land. Alla, oberoende av nationalitet, ska kunna studera vid svenska lärosäten som ett led i en öppen och jämlik högskola för alla.

PS. Du får gärna prata med de andra tomtenissarna i regering och riksdag om hur viktigt det är att studenter har de förutsättningar som krävs, t ex. en bostad, trygg socialförsäkring och god ekonomi. De kan ju också hjälpa till att skapa en riktigt god jul!

 

SFS julhälsning 2016 

Nu när året närmar sig sitt slut så börjar vi likt många andra reflektera över det år som gått och de upplevelser det fört med sig. 2016 har varit ett stort år i världen såväl som för Sveriges studenter. Vi studenter har varit med när ett nytt kvalitetssäkringssystem tagits fram, en ny forskningsproposition presenterats och en utredning av resurstilldelningssystemet utlovats. Studentkårernas förutsättningar och oberoende utreds, studieavgifternas utformning kartläggs och en tillträdesutredning har sjösatts. Detta och mycket, mycket mer har engagerat och diskuterats av Sveriges studentkårer med vänner.

När vi nu blickar framåt mot det nya året så fylls vi av både hopp och förväntan. Vi vill därför dela med oss av några önskningar vi har inför det nya året.

  • Alla Sveriges studenter har en utbildning som vilar på en stark pedagogisk och vetenskaplig grund. Något som tyvärr inte är en självklarhet idag är att alla lärare i högre utbildning ska ha pedagogisk utbildning. En grundläggande kvalitets- och rättvisefråga för Sveriges studenter är att all undervisande personal ska ha minst tio veckors utbildning i pedagogik och få fortlöpande kompetensutveckling. Det ska också löna sig att utveckla sin pedagogiska kompetens. Vi vill därför att strukturerna som premierar även pedagogik förtydligas och stärks. Det är mer än dags att regeringen initierar en nationell samordning av pedagogiska meriteringssystem, på motsvarande sätt som finns för vetenskap. Vi kan däremot aldrig nöja oss, utan måste hela tiden se till att pedagogiken utvecklas. Vårt förslag är därför att en myndighet ges i uppdrag att samordna högskolepedagogiska frågor och främja pedagogisk utveckling på landets lärosäten.

 

  • Det finns tillräckliga ekonomiska resurser som genom ett nytt tilldelningssystem sätter studenters lärande i centrum. Individens bakgrund och förutsättningar ska inte avgöra om hen uppnår lärandemålen. Idag värderar vi däremot prestation och genomströmning högre än det faktiska lärandet genom landets resurstilldelningssystem för högre utbildning. Förutom att systemet reformeras så ser vi det också som viktigt att regering och riksdag genuint satsar på att det finns tillräckliga resurser. Det skulle exempelvis möjliggöra satsningar på ökad koppling mellan forskning och utbildning, kompletta miljöer och tid till lärande.

 

  • Det ska vara avgiftsfritt för alla individer i vårt land, oberoende av nationalitet, att studera vid svenska lärosäten som ett led i en öppen och jämlik högskola för alla. I Sverige har vi den stora förmånen att ta del av avgiftsfri högre utbildning. Det är något vi ska vara väldigt stolta över. Denna starka satsning på ett jämlikt kunskapssamhälle gäller däremot tyvärr inte för alla. Kommer du från ett land utanför EU, EES eller Schweiz så gäller detta däremot inte dig. Studenter som tillhör nationaliteter utanför vår osynliga kunskapsmur är avgiftsbelagda. Att studera är en mänsklig rättighet och för att alla – oavsett vad som står i våra pass – ska kunna ta del av denna grundläggande rättighet så behöver vi skapa en öppen såväl som jämlik högskola för alla. Därför behöver i första hand alla studieavgifter avskaffas, och i längden även andra hinder bryggas för att vi tillsammans ska kunna skapa ett starkt kunskapssamhälle och föra utvecklingen framåt. 

Utöver de önskningar som statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) kan uppfylla har vi en förhoppning om att regeringen samlat vill verka för att vi studenter ges goda förutsättningar för att kunna delta i landets utbildningar. Vi fick i budgetpropositionen se en skrivning om att studenters möjlighet till sjukförsäkring ska ses över och vi hoppas att det blir regeringens nyårslöfte till oss. Avsaknaden av en välfungerande socialförsäkring är fortsatt dyr för regeringen såväl som för den enskilde, drabbade studenten. Vi är redo, likt landets sportanläggningar, att ta emot er den 1 januari 2017 för att införliva ert löfte!

Det råder även en fortsatt bostadsbrist i landet och inför vårterminsstarten är vår förhoppning att studenter inte behöver tälta, utan att de får tillgång till en trygg bostad från början och under hela studietiden. En bostad, ett hem, en trygghet är något som alla behöver – även studenter. För att möjliggöra ett fortsatt kunskapslyft behöver vi någonstans att bo. Även om det byggs mer, byggs det till en hyresnivå som inte får plats i våra plånböcker. Byggandet måste fortsätta och hyrorna vara betalbara. Med en låg andel tillgängliga bostäder, en krokig andrahandsmarknad och höga hyror blir det inte lätt att få ihop livspusslet. Det är hög tid att höja vårt studiemedel från ett liv på marginalen till ett liv som går att leva med de kostnader som är kopplade till våra studier och leverne.

Så, från oss alla studenter, till er alla beslutsfattare önskar vi en riktigt god jul, och en ännu bättre fortsättning.

 

Caroline Sundberg, ordförande Sveriges förenade studentkårer

Charlotta Tjärdahl, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer