”Camilla Georgsson har fel”

Camilla Georgsson i Nyheter&Debatt nr5

– Näringslivet kan inte förvänta sig att de kan beställa skräddarsydda högskoleutbildningar. Dessutom har många framgångsrika företag och organisationer upptäckt värdet av tvärvetenskap. Det handlar om att ta till vara den breda kompetens som finns. En stor skillnad mellan SFS och Svenskt
Näringsliv, menar Camilla, är också synen på arbetsmarknaden. Medan Svenskt Näringsliv talar om näringslivet, handlar SFS syn om arbetslivet
som också inkluderar offentlig sektor och organisationer.

– Vi delar synen att utbildningar ska vara användbara, men Svenskt Näringsliv har ett fokus på en nyttoeffekt som vi inte håller med
om. Det är inte upp till dem att på egen hand avgöra vilka utbildningar som är ”nyttiga”. För oss handlar högre utbildning också om
det livslånga lärandet, vilket inte alltid går att mäta i kronor och öre.

 

Nyheter & Debatt nr 6

I förra numret av Nyheter & Debatt, nr 5 2011, uppgav Camilla Georgsson, ordförande för SFS, att ”en stor skillnad mellan SFS och Svenskt Näringsliv
… är också synen på arbetsmarknaden. Medan Svenskt Näringsliv talar om näringslivet, handlar SFS syn om arbetslivet som också inkluderar offentlig sektor och organisationer”. Detta är en felaktig uppfattning. Svenskt Näringsliv har förvisso ett tydligt fokus på kopplingen mellan utbildning och jobb, men vi begränsar oss ingalunda till endast det privata näringslivet i det perspektivet. Både i vår årliga undersökning Högskolekvalitet, liksom i våra svar i studera.nu:s framtidspanel och annan utåtriktad kommunikation, betonar vi tvärtom tydligt det breda arbetslivsperspektivet, där arbete i offentlig sektor och organisationer naturligtvis ingår. Därtill betonar vi också entreprenörskapsperspektivet och möjligheten att starta eget efter studierna, något Georgsson inte
tar upp alls i intervjun. I inte färre än fyra texter i senaste Nyheter & Debatt omtalas Svenskt Näringsliv. Det tyder
på att det finns ett stort intresse för vårt arbete med högskolefrågor, vilket vi förstås är glada för. Som den stora undersökning Svenska institutet
presenterade i april i år visade ligger svenska lärosäten i Europabotten vad gäller arbetslivskopplingen i den högre utbildningen. Det finns alltså mycket kvar att göra. Vi ser mycket positivt på ett fortsatt engagemang i frågor om samverkan, etablering, resurseffektivitet och kvalitetsutvärdering från andra aktörer inom den högre utbildningen – SFS däri självklart inräknat.

 

Läs hela intervjun med Camilla Georgsson i Nyheter & Debatt nr 5

Läs Svenskt Näringslivs kritik i Nyheter & Debatt nr 6