FUM utbildning tillfälle 3: FUM-skola

 SFS Fullmäktige anordnas digitalt den 23-25 april. Inför mötet kommer vi att erbjuda utbildning i Zoom, VoteIt och annat som är bra att känna till för att mötet ska flyta på så smidigt som möjligt.
 Utbildningstillfälle 3 äger rum den 7 april kl 14-16
Här går vi åter igen igenom arbetsordningen! Hur ni kommer in i VoteIT, går igenom hur en klickar runt i VoteIT, ställer upp sig på talarlistan, lägger förslag, röstar med mera. Vi går också igenom hur vi ska använda Zoom samt hur mötet kommer gå till på respektive dag och svarar på frågor från er.