SFS Fullmäktigesammanträde 2021

SFS FUM äger rum den 19 april och 23-25 april och kommer i år att anordnas digitalt. All information om SFSFUM 2021 inklusive kallelse, handlingar och välärenden kan du hitta här 

SFS fullmäktigesammanträde (SFSFUM) är SFS högst beslutande organ och äger rum varje vår. På SFSFUM behandlas propositioner från styrelsen och motioner från medlemskårer, fullmäktigeledamöter och/eller medlemmar från medlemskårer. Fullmäktige beslutar också om organisationens styrdokument såsom budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. Medlemskårerna representeras på FUM  i förhållande till hur många studenter de representerar.