Introduktionsutbildning för studerandeskyddsombud

För andra gången anordnar SFS en introduktionsutbildning för studerandeskyddsombud. Utbildningen riktar sig till studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud och andra som har uppdrag inom kåren som rör studenternas arbetsmiljö. Utbildningen är kostnadsfri och kräver inga förkunskaper.

Utbildningen blir en något förkortad version av den utbildning SFS anordnade i september 2020. Den riktar sig alltså främst till de som inte deltog vid det första utbildningstillfället. Vi kommer att gå igenom grunderna i arbetsmiljö, likabehandling, systematiskt arbetsmiljöarbete och rollen som studerandeskyddsombud.

Datum: Torsdagen den 18 mars 2021.
Tid: kl 9-12
Plats: Distans/Zoom

För frågor, kontakta [email protected].

SFS bedriver även ett nätverk för studerandeskyddsombud, mer om det hittar du här