FUM utbildning tillfälle 2: voteit och zoom

SFS Fullmäktige anordnas digitalt den 19 och 23-25 april. Inför mötet kommer vi att erbjuda utbildning i Zoom, VoteIt och annat som är bra att känna till för att mötet ska flyta på så smidigt som möjligt. Utbildning för Zoom och VoteIT genomförs vid två tillfällen.
Tillfälle 2 äger rum den 25 februari kl 15-16
Vid utbildningstillfälle två kommer vi att ta upp samma sak som vid utbildningstillfälle ett, huvudsaklig introduktion till VoteIT och Zoom. Förklarar hur deltagarna ska göra för att komma in i VoteIT och sedan hur textändringsyrkanden samt motioner ska lämnas in. Innehållet utgår ifrån förslag till arbetsordning för sammanträdet.
Mötet hålls på zoom och du når det här: https://gu-se.zoom.us/j/8733724812