Nätverket för utbildningsansvariga (NFUA)

Välkomna till första träffen med nätverket för utbildningsansvariga!

När: 26 september kl 15:15 till 17:00

Höstterminen har startat och verksamheten i landets studentkårer är igång för fullt. SFS vill nu bjuda in till verksamhetsårets första träff med nätverket för utbildningsansvariga (NFUA).

NFUA är ett nätverk inom SFS. Syftet med nätverket är kompetensutveckling, samverkan inom kvalitetsfrågor och att utgöra en arena för dialog mellan utbildningsansvariga på olika studentkårer. Nätverket samordnas av SFS quality commitee (SQC). Kommitéen fungerar som ett nav för kvalitetsfrågor inom studentrörelsen och för löpande kontakt med relevanta aktörer kring det nationella kvalitetssystemet och dess utveckling.

Den första träffen kommer att fokusera på introduktion till SFS verksamhet, beskrivning av SQC:s arbete, aktuella läget i kvalitetsfrågor samt att lära känna varandra. Vi kommer även att samla in era önskemål och behov för att kunna göra årets nätverksträffar så bra och lärorika som möjligt.

Delta via denna zoomlänk:  

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar,

SQC genom Jacob Färnert, Oscar Vines, Policarpio Hamberg Bernerstedt och Tilda Jalakas.