Uppstartsträff av nätverk för konstnärliga utbildningar

Välkommen till SFS uppstartsträff av nätverk för konstnärliga utbildningar den 3 oktober mellan kl 13.00 till 16.00.

Vi kommer att ses fysisk i Stockholm för att tillsammans arbeta fram vad nätverket ska innehålla och vilka ramar vi ska ha för nätverket. SFS ambition är att detta ska bli ett återkommande nätverk för studenter vi konstnärliga utbildningar.

SFS förslag är att Nätverket för Konstnärliga utbildningar ska skapa en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte för studenter vid konstnärliga utbildningar. De konstnärliga utbildningarna och den konstnärliga forskningen hamnar ofta i skymundan i både det studentpolitiska och utbildningspolitiska samtalet. Det behövs ett forum för studenterna vid de konstnärliga utbildningarna att föra dialog och stötta varandra för att höja kvaliteten av dessa utbildningar.

Vi startar med en gemensam lunch för de som kan kl 12.00.

Anmäl dig  senast den 26 september.