Nätverksträff för studentrepresentanter vid Europauniversitetet (EUI)

Nu är det snart dags för nästa nätverksträff för studentrepresentanter vid Europauniversiteten.

När: Den 29 november kl 13.15 till 15.00

Var: Zoom

Vad: Agendan för träffen ser ni nedan.

Vill du delta och inte fått en inbjudan är du välkommen att höra av dig till Leo Jonason

 

Agenda:

Humörsrunda 

Informationsrunda från SFS håll

  • Vad som händer i ESU, vad Emma och Gustav gjort sen sist

Kort information om nationellt uppdrag

  • SFS har lyst ut ett nationellt uppdrag inom SUHFs arbetsgrupp för EUI studieadministrativa frågor

Presentation av Kristina Miolin

  • Kristina Miolin som arbetar som Projektledare vid Strategiska partnerskap och nätverk på Lunds Universitet kommer och pratar med oss om hur finansieringen av EUGLOH ser ut vid 13.30

Avstämning om hur det rullar på i allianserna

Dokument för studentinflytande

  • Emma och Gustav har tagit fram ett utkast till en grundprincip för hur studentinflytandet i allianserna ska se ut och ett underlag för studentrepresentanterna att använda sig av för att konceptualisera det. Diskussion om utkast som ni hittar som bifogat dokument vilket vi önskar att ni läser igenom innan träffen.

Diskussion baserat på diskussion i arbetsgruppen för EUI-finansiering

  • Fråga: På sammanträdet 11/11 diskuterades möjligheten att anordna ett slags sammanträde för alla europauniversitetsstudentrepresentanter via ESU. Är detta något ni ser ett behov av? Isåfall ,vilka aktiviteter och teman bör tas upp på detta?
  • Fråga: Har ni blivit kontaktade av EUC ( https://eucinitiative.wordpress.com/) angående europauniversitetsallianserna?

Ev. fördjupningsfrågor 

Mötets avslutande