Nätverksträff för studerandeskyddsombud

Nätverksträff för studerandeskyddsombud

Den 8 december kl 13.15 till 15.00 har vi nästa nätverksträff och vi kommer då att fokusera på digital arbetsmiljö. Hur ser det nya normala ut efter pandemin? Hur påverkas studenternas mående av att mer sker digitalt och med alla digitala verktyg.

Vi har bjudit in Mari Willart från SULF(Sveriges universitetslärare och forskare) som skrivit rapporten Det akademiska skruvstädet – om it-stress och all annan press 2019 och vi kommer att få höra om vilka funderingar och samtal som har uppkommit efter det om de allt mer digitaliserade utbildningarna.

När: 8 december kl 13.15 till 15.00.
Var: Zoom https://us02web.zoom.us/j/581586499?pwd=M0RjWnlqdTQxVVZYcHczdytxUFgxQT09

Agenda:

13.15 Välkommen och presentationsrunda
13.25 Presentation av Mari Willart
13.50 Frågestund med Mari
14:00 Paus
14:10 Hur upplever nätverket att det digitala arbetsmiljön påverkar studenters mående?

14:30 Har ert lärosäte några rutiner gällande studenters sjukskrivning/deltidssjukskrivning exempelvis rutiner om att anpassa studietakten, möjlighet att läsa ikapp efter sjukperiod eller för den delen möjlighet att anmäla till lärosätet att en är sjuk så de vet?

14:40 Övriga frågor

Välkomna
Leo och Sebastian