SFS Fokus: Hållbart engagemang

Välkomna till SFS Fokus: Hållbart engagemang den 24 februari  kl 14.00 till 16.00!

Om SFS Fokus

SFS Fokus är Sveriges förenade studentkårers digitala medlemsträffar där vi fördjupar oss i aktuella frågeställningar för den högre utbildningssektorn. Den 24 februari fokuserar vi på hur vi stöttar, engagerar, utbildar och uppskattar våra studentrepresentanter och kåraktiva och reflekterar över vad det hållbara engagemanget faktiskt innebär.

Målgrupp

Till SFS Fokus: Hållbart engagemang vänder vi oss till er som på något sätt arbetar med och ansvarar för den organisatoriska arbetsmiljön hos era studenter och förtroendevalda. Det kan vara utbildnings- och studiesocialt ansvariga, studentrepresentantssamordnare, styrelseledamöter eller ledande befattningar.

Upplägg

Under SFS Fokus: Hållbart engagemang kommer arbetsgruppen för mångfald och hållbart engagemang att presentera sitt arbete hittills, vi kommer att få besök av en extern föreläsare och tillsammans diskutera utmaningar och framgångar på nationell och lokal nivå.

14.00 Mötets syfte, mål och presentation av arbetsgruppens arbete

14.30 Vi brinner – Föreläsning med Signe Krantz, medlemsutvecklare och projektledare hos LSU

15.20 Diskussion

16.00 Avslut

Anmäl er!

För att kunna skicka ut länk till eventet och kunna skicka ut eventuella material efteråt är det viktigt att ni anmäler er. Evenemanget är öppet för samtliga inom SFS medlemskårer och ni anmäler er genom det bifogade formuläret.

Anmälan!