SSO-nätverksträff 16 februari

Den 16 februari kl 14.00 till 16.00 arrangeras årets första SSO-nätverksträff. 

Under denna träff kommer vi att diskutera studenthälsovården på lärosätena. Vi kör som vanligt via zoom. Om du inte fått en länk utskickad kontakta Leo Jonason så skickar han ut till dig.

Vi har bjudit in Karin Holmvall från Universitetskanslersämbetet att presentera valda delar från deras rapport Studenthälsovården vid Sveriges universitet och högskolor som ni gärna får kika på innan. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till Karin.

Ingemar Dahlgren från Stockholms universitet studenthälsa kommer att gästa oss för att prata om hur de har mött det förändrade behovet som pandemin har skapat.

Andra timmen kommer vi att diskutera och några frågeställningar är hur ni upplever att studenthälsovården fungerar på ert lärosäte. Finns det ett förebyggande arbete för att hindra och lindra problematik som studenter upplever till följd av sina studier? Följs det upp i vilka typer av ärenden som studenthälsan får in i skyddskommitten?

Får studenterna det stöd som de behöver och hur fungerar det med gränsdragning mellan primärvården och studenthälsovården?

Regeringen har lanserat en satsning på en digital plattform för att studenthälsovården mellan 2022-2025. Har ni märkt av detta påbörjade arbete?

Agenda:

14.00 Välkomna

14.10 Karin Holmvall, UKÄ

14.40 Ingemar Dahlgren, SU Studenthälsa

15.10 Paus

15.20 Diskussion

16.00 Avslutning