Webbinarium: ”Hur skapas ökad kvalitet i lärarutbildningarna?”

Lågt söktryck, få lärarledda timmar och stora avhopp. Vad är egentligen problemet med lärarutbildningarna och finns det en lösning i sikte?

Punkt 56 i Januariavtalet handlar om att reformera lärarutbildningarna. I utredningen Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan finns flera förslag som handlar om hur reformen ska gå till. Men har utredningen ringat in rätt problem och kommer januaripartiernas lösningar att fungera? 

Sveriges förenade studentkårer har bjudit in representanter från lärarutbildningarna och läraryrket för att ge sin bild av problemen och behoven. Även representanter från politiken finns med för att ge sin bild av läget.

Seminariet äger rum onsdag 12 maj kl 10.00–11.00. Det går att se via twitch här. 

Facebookevenemang finns här.

Panelen består av: 

  • Anders J Persson, Akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola och Vice ordförande för lärarutbildningskonventet 
  • Rebecca Linderholm, lärarstuderande och SFS representant i SUHF:s expertgrupp i lärarutbildningsfrågor 
  • Johanna Jaara Åstrand, Ordförande Lärarförbundet 
  • Roger Haddad, Ubildningspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Liberalerna 
  • Pia Nilsson, ledamot i utbildningsutskottet och riksdagsledamot Socialdemokraterna

Moderator är Jacob Adamowicz