Jubileumswebbinarium: En högskola tillgänglig för alla? Ett panelsamtal om tillgänglighet och högskolepedagogik i den högre utbildningen 

(EDIT: en del ändringar i upplägg har behövt göras, och Matilda Ernkrans kommer istället för att delta som en del i panelen att inleda med ett anförande innan panelen tar vid. Det är till följd av schemaändringar och evenemanget har uppdaterats enligt det nya upplägget)

Sveriges förenade studentkårer (SFS) bjuder nu in till ett webbsänt seminarium för att prata om högskolepedagogik och tillgänglighet till och inom högre utbildning. Medverkar gör bland annat Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. 

Inför höstterminen 2021 har 419 000 personer sökt till högre utbildning. Det är det högsta antalet sökande som noterats till en höstantagning. Aldrig har så många studerat vidare inom högre utbildning som idag och studentgruppen blir allt mer diversifierad. Studenter kommer till utbildningen med olika förutsättningar. Samtidigt befinner vi oss i en situation med onlineundervisning på grund av restriktioner och en snabb digital omställning. Det har aktualiserat frågan kring högskolepedagogik och hur vi egentligen ser till att alla på riktigt har tillgång till högre utbildning. 

Seminariet är en del av SFS jubileumsseminarium och görs tillsammans med Umeå studentkår. 

Tid: 18 maj 12.15-13.00
Sänds på Twitch här 
Facebookevenemang

Seminariet inleds med ett inledningsanförande av Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning, där hon kommer beröra de problemområden som seminariet berör. Därefter kommer panelen att ta vid.
Panelen består av:

  • Kjell Nyman, Tidigare departementsråd vid Utbildningsdepartementet och Rapportförfattare till “Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering”
  • Lars Haikola, Universitetskansler (2010-2014) och särskild utredare för “Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70”
  • Klara Bolander Laksov, Föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet och professor inom högskolepedagogik. 

Panelen kan komma att utökas. 

Moderator är SFS ordförande Simon Edström. 

SFS jubileumsseminarium är en del av SFS 100-årsfirande 2021. Under året arrangerar vi seminarier runt om i landet. Varje seminarium har ett tema och vi kommer behandla aktuella politiska frågor som rör såväl akademin som studenters livssituation. 

Seminarierna är för närvarande digitala på grund av gällande restriktioner, men kan komma att arrangeras fysiskt längre fram. SFS bevakar situationen noga och följer Folkhälsomyndighetens restriktioner.