Kvalitet i högskolan – satsningen som regeringen glömde

budgetslapp_grafik_av_sfs_granskning_av_regeringens_hostbudget_2016_

250 miljoner per år räcker inte långt när högskolornas resurser fortsätter att urholkas, skriver SFS presidium i SFSbloggen. Läs SFS kommentarer samma dag som regeringen släppte sin budget.

På bilden: Med anledning av ytterligare en budget med fortsatt resursurholkning… 
Såhär fungerar resursurholkningen av den högre utbildningen:
1994 infördes ett system med en viss ersättning per student. Varje år sänks ersättningen med någon procent för att skapa incitament till ”effektivisering” – ersättningen blir en trappa. Ibland gör regeringen ”kvalitetssatsningar” på vissa utbildningar som blir en puckel i trappan… men trappan fortsätter nedåt varje år. Efter drygt 20 år har utbildninganslaget 20-45% lägre värde. Det motsvarar ett underskott på 7 miljarder kronor år 2015.
Läs mer om resursurholkningen i Sveriges universitetslärarförbund, SULF skrift Fortsatt utbyggnad – fortsatt urholkning: http://bit.ly/1gFSC9a