Studentrepresentant till SUHF:s expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Bakgrund

SFS söker en studentrepresentant till SUHF:s Expertgruppen för internationaliseringsfrågor. 

Expertgruppen ska behandla internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, såväl utbildning, som forskning och samverkan. 

Gruppens huvuduppdrag är att arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering, särskilt med inriktning på att bättra på förutsättningar för lärosätenas internationalisering. Detta görs bland annat genom påverkansarbete i olika kanaler, genom att verka för större synlighet för Sverige som global aktör samt genom att vara en drivande kraft för lärosätena i diskussioner rörande gemensamma utmaningar kopplat till internationalisering.  

Läs gärna mer om Expertgruppens arbete här:

SFS står för eventuella resekostnader kopplade till uppdraget.

Expertgruppen har ca 3 möten per termin. 

Ansökan

Till uppdraget söker vi en student som kan ta tillvara kunskap och erfarenheter från studentrörelsen. Meriterande är erfarenhet med studentinflytande och specifikt arbete med internationalisering.

Skicka din ansökan till [email protected], tillsättning sker löpande.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev 
  • CV av kandidaten med relevanta erfarenheter och meriter samt kontaktuppgifter
  • Information om vilken studentkår du tillhör (student vid en medlemskår är meriterande)

Tveka inte att kontakta [email protected] om du har frågor om uppdraget.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här: