SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor

Mandat Ledamot
Organ Expertgrupp för internationaliseringsfrågor
Organisation Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Aktivt Ja
Period Verksamhetsår
Platser 1
Ansvarig presidial Linn Svärd

Beskrivning

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor har sedan starten haft i uppdrag att behandla internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, d.v.s. såväl utbildning, som forskning och samverkan.

Nuvarande uppdragsinnehavare

Person Från Till
Linn Svärd 2018-05-07 2021-06-30