Elin Frösell

Studerandeombud och politisk sekreterare

Personuppgifter

Förnamn

Elin

Efternamn

Frösell

Telefon

0707962324

Beskrivning

Arbetar med att utveckla studerandeinflytandet på yrkeshögskolor i Sverige. Vikarierar också som politisk sekreterare med internationellt ansvar från och med 10 december 2023.