Nytt PM: Morgondagens högskola – Nio förslag för 2020-talets högskolepedagogik

SFS presenterar en promemoria med omvärldsanalys och nio förslag för 2020-talets högskolepedagogik.

Högskolepedagogik är en av två fokus inom ramen för SFS politiska fokusfråga Förutsättningar för hög utbildningskvalitet som är antagen av SFS medlemmar för att gälla för perioden 2021/22-23/24.

Promemorian föreslår följande policyförändringar:

För politiken

  • Högskolans finansiering kväver pedagogiska framgångar
  • Nationell utmärkelse för lärande
  • En nationell riktning för hela utbildningssystemet i Sverige

För lärosätena

  • Ställ krav på pedagogisk skicklighet och följ upp
  • Främja kollegialt utbyte och diskussion
  • Se till att lärarna får tid för högskolepedagogisk kompetensutveckling

För lärarna

  • Mer formativa inslag i utbildningen
  • Engagemang
  • Kompetensutveckling i studentcentrerat lärande och lärmiljöer