Tilda Jalakas

SFS Kvalitetskommitté, SQC

Nuvarande uppdrag

Uppdrag
Från
Till
Från
2022-07-01
Till
2024-06-30