Rapportsläpp: Studenters ekonomi – sedan coronapandemin och ur ett längre perspektiv

Läs rapporten här

Hösten 2020 liknar på många sätt våren 2020 i och med att coronapandemin ser ut att hålla i sig och därmed även dess smittskyddsrestriktioner, vilket påverkar samhället och samhällsekonomin i mycket hög grad. Detta har därmed påverkat såväl studenternas studiesituation i form av en undervisning som snabbt ställts om till att i mångt och mycket vara digital, som ekonomin i form av uteblivna extrajobb och sommarjobb. 

Med anledning av detta undersökte SFS studenters ekonomi i flera olika sammanhang. Bl.a en annat en Novus-undersökning som tillfrågade 300 högskolestudenter runt om i landet hur de planerade att försörja sig under sommaren. 

SFS släpper nu en ny rapport där vi följer upp studenters ekonomiska situation under Corona men även tittar på studenters ekonomi på längre sikt. Hur ser situtionen ut? Och vad kan man göra åt det? Rapporten grundar sig på en uppföljande Novusundersökning som SFS gjort och syftet med undersökningen var att kartlägga högskolestuderandes ekonomiska situation generellt och med specifikt kopplat till coronapandemin. 

Rapporten visar bl.a att drygt hälften av högskolestudenterna anser att de inte har full täckning för sina utgifter via studiemedlet. Vi presenterar även en mängd förslag från SFS för att skapa en bättre studieekonomi.

Rapporten finns bifogad nedan tillsammans med novusundersökningen i sin helhet.