Hur ser morgondagens forskning ut? se hela webinariet här

Tisdagen den 24 november gick det första seminariet av stapeln. Där ställdes frågan ”Hur ser morgondagens forskning ut?”. Moderator var SFS Vice ordförande Linn Svärd och panelen bestod av

  • Jan-Ingvar Jönsson,rektor för Linköpings universitet
  • Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län
  • Peter Honeth, styrelseordförande Max IV
  • Catharina Sandberg, VD Lead
  • Fredrik Hörstedt, Vicerektor för Nyttiggörande, Chalmers Tekniska Högskola
  • Lena Miranda, VD Linköping Science Park

Se hela webinariet här:

SFS jubileumsseminarium är en del av SFS 100-årsfirande 2021. Vi kommer under året att arrangera seminarier runt om i landet. Varje seminarium har ett tema och vi kommer behandla aktuella politiska frågor som rör såväl akademin som studenters livssituation.