Regeringens vårbudget 2017

Idag släppte regeringen 2017 års vårbudget. Finansminister Magdalena Andersson höll presskonferens. Sveriges ekonomi går stark och det finns uppenbarligen utrymme för satsningar. Satsningar på studenter och högre utbildning lyser dock med sin frånvaro, trots de problem som har uppdagats sedan budgetpropostionen i höstas.

Vi ställer oss frågande till varför regeringen undviker frågan om studentinflytande och kårernas oberoende. I februari i år släppte UKÄ rapporten Studentinflytandet – Kartläggning och analys av studentinflytandets  förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande. I rapporten identifierades stora problem med kårernas förutsättningar att bedriva studentinflytande, vilket inte minst har negativa konsekvenser för det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning som regeringen satsat på. Studentinflytandet är en viktig pusselbit för en högre utbildning i världsklass och det blir svårt att nå dit om studentinflytandet knappt lever upp till internationella standarder och riktlinjer. UKÄ föreslog några enkla och inte särskilt kostsamma åtgärder för att hantera de mest akuta problemen. Regeringen nämner dock inte frågan med ett enda ord. Inga anslag. Inget uppdrag att titta vidare på frågan. Inte ens ett löfte om att hantera problemet. Trist. 

Vi ställer oss också frågande till hur det egentligen blir med vår sjukförsäkring.Vi studenter har 30 karensdagar, kan inte sjukskriva oss på deltid och har dåliga möjligheter till rehabilitering. I den senaste höstbudgeten utlovade regeringen åtgärder, men nu har det gått ett halvår utan att någonting hänt. Vi börjar bli verkligt oroliga för att regeringen inte ska hinna ta tag i frågan innan mandatperiodens slut.

Magdalena Andersson nämnde också någonting som pekar på hur viktigt det borde vara för regeringen att satsa på högre utbildning: Klyftan på arbetsmarknaden, där vissa har mycket svårt att få jobb medan det är relativt enkelt för andra. Andersson ser den klyftan som ett problem och inser att högskoleutbildning är en av klyftans viktigaste skiljelinjer. Steget borde därför inte vara långt till att se vilka åtgärder som behövs: Mindre social snedrekrytering och bättre pedagogik för en inkluderande högre utbildning.

Den senaste höstbudgeten gav inte studenterna mycket att hurra för och det gör inte vårbudgeten 2017 heller. De väntade förändringarna får fortsätta vänta. Men kanske finns det hopp om att regeringen i nästkommande budgetproposition gör satsningar för att öka kvaliteten i högre utbildning och främja en breddad rekrytering. Det skulle vara bra åtgärder för ett starkare och mer sammanhållet samhälle. Men just nu får vi vänta, hoppas och undra.

 

På regeringens webbplats finns både den ekonomiska vårändringspropositionen och vårbudgeten att läsa i sin helhet.