SFS betonar studentperspektivet inför utredningen av högskolornas resurstilldelning och styrning

SFS har länge påpekat att dagens system för resurstilldelning till högre utbildning har brister som måste åtgärdas. I höstas meddelade regeringen att de har planer på att tillsätta en utredning som ska se över problemen. Den här veckan har SFS skrivit ett brev med en lista över de punkter utredningen borde titta särskilt noga på. Brevet skickades till ansvarig minister Helene Hellmark Knutsson.

Vad hoppas ni kommer hända härnäst?
-Vår förhoppning är att departement såväl som utredning tar hänsyn till och lyfter studenternas prioriteringar relaterat till frågan, säger Charlotta Tärdahl, SFS vice ordförande.

Vad är det viktigaste att utredningen kollar på?
-Vi vill se ett deltagandebaserat system som ersätter utbildningens faktiska kostnader, samtidigt som dagens problematik med urholkning av anslagen stoppas. Kvalité och lärande måste stå i centrum!

Här kan du läsa hela brevet till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.