Hållbar och högkvalitativ läkarutbildning och klinisk forskning – förslag till ett reviderat ALF-avtal

SFS tillstyrker promemorians förslag om höjd kvalitet i läkarutbildningen. SFS betonar därtill de övergripande behoven av ökade resurser på samtliga högskoleutbildningar, samt behovet av utökade antal veckor med studiemedel som den förlängda läkarutbildningen aktualiserar.