Remissvar: Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

(Fullständigt namn: Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjuk)