Socialdepartementet

Socialdepartementet

Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits lämna synpunkter på delbetänkandet av 2021 års bidragsbrottsutredning Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott - Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott till Socialdepartementet.