SFS remissvar Centrala studiestödsnämndens framställan om förslag till ändrade bestämmelser om Centrala studiestödsnämndens borgenärsrollSFS remissvar

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Centrala studiestödsnämndens
framställan om förslag till ändrade bestämmelser om Centrala studiestödsnämndens borgenärsroll. SFS har inga synpunkter på förslagen.