SFS remissvar Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

SFS tillstyrker förslaget att det utdrag ur belastningsregistret som ska uppvisas i samband med att en enskild ska anställas, anlitas eller på annat sätt tas emot inom skolväsendet eller annan pedagogisk verksamhet ska omfatta brott mot terroristbrottslagen eller motsvarande äldre lagstiftning och brottet involverande av underårig i brottslighet.

Läs hela remissvaret här.