Träffsäkert - Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet (SOU 2021:101)

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits lämna sina synpunkter på remissen av Träffsäkert - Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet (SOU 2021:101).