SFS kommenterar betygsprövningsutredningen

SFS satt med i utredningens referensgrupp och anser att utredningens förslag i stora delar är välkommet. SFS anser att det finns tre huvudskäl till varför denna reform ska genomföras:

Inom nästan all annan myndighetsutövning kan beslut omprövas. Det finns inget rimligt skäl till varför betygen ska vara ett undantag för denna generella princip. Rättsäkerheten för de studerande kommer stärkas, vilket är viktigt innebär en mer rättvis och jämlik betygsättning på sikt. Kvalitetssäkringen av utbildningen kommer att förbättras då kvalitetsbrister i undervisningen lättare kan uppdagas.

Reformen har också en viktig inverkan på antagningen till högskolan. Eftersom vägarna till högskolan är färre och kantad av fler hinder än tidigare, så innebär detta att möjligheten att ompröva sina betyg är än viktigare. Detta då ett orättvist betyg kan leda den studerande in i en lång återvändsgränd.

För frågor vänligen kontakta SFS ordförande Beatrice Högå, 070-54 57 045 [email protected]