Bristen på lärarledd tid orsakar minskad studietid

– Kontakten mellan student och lärare är mycket viktigt för kvaliteten på utbildningen. Svensk utbildning på högskolenivå måste ge mer än att skaffa ett lånekort på biblioteket, säger Beatrice Högå ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Ungefär 40 procent av heltidsstudenterna uppger att de har 9 timmar eller mindre lärarledd undervisning. Bristen på lärarledd tid är orsakad av många års resursurholkning till den högre utbildningen. Då rapporten visar att det inte finns ett samband mellan få lärarledda timmar och mer självstudier så leder det till att många studenter inte ägnar sig åt sina studier på heltid. Därmed måste resurser tillskjutas för att öka den lärarledda tiden på de mest utsatta utbildningsområdena.

– Heltid ska vara heltid. Jag tycker att en rimlig nivå är 15 timmar lärarledd tid i veckan och därutöver självstudier, säger Beatrice Högå ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Högskoleverkets rapport Eurostudent hittar du här (pdf) >>

Kontakt: Beatrice Högå, ordförande, 070-54 57 045 Henrik Karlsson, kommunikationsansvarig, 070-54 57 066